Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΣΗΣ




Καλή φώτιση! 

Σήμερα 6 Ιανουαρίου είναι των Φώτων ημέρα του πνεύματος, του αγιασμού των υδάτων,  της κάθαρσης και της φώτισης.





Τα Θεοφάνεια μας φέρνουν τον Θεϊκό φως στη ζωή μας και ο Απόστολος Παύλος μας προέτρεψε να ζήσουμε οι πιστοί οσίως, δικαίως και ευσεβώς. 


Σήμερα ανοίγουν οι ουρανοί, και  την ώρα εκείνη, λέει η παράδοση, όποιος ευχηθεί κάτι με όλη του την καρδιά, αυτό θα πραγματοποιηθεί. 

Χρόνια Πολλά λοιπόν σε όλους και Καλή Φώτιση

Απολυτίκιο Θεοφανείων


Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε,
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις·
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει Σοι,
ἀγαπητὸν Σε Υἱὸν ὀνομάζουσα·
καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς,
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός,
καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα Σοι.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου