Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

ΤΑ 7 ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΡΑΣ

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ H ΑΥΡΑ

 


Το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο είναι η εκδήλωση της συμπαντικής ενέργειας που εμπλέκεται στενά με την ανθρώπινη ζωή. 


Περιγράφεται ως ένα φωτεινό σώμα που περιβάλλει & διαπερνά το φυσικό σώμα, εκπέμπει τη δική του ακτινοβολία & αποκαλείται αύρα. 

Η αύρα είναι το τμήμα εκείνο του συμπαντικού ενεργειακού πεδίου που σχετίζεται με το ανθρώπινο σώμα .

Διαιρείται σε πολλά στρώματα (αυρικά σώματα), αλληλοδιαπερνούν & περιβάλλουν το ένα το άλλο σε διαδοχικά στρώματα, αποτελούνται από λεπτότερες ουσίες & ανώτερες δονήσεις από το φυσικό σώμα το οποίο περιβάλλουν & διαποτίζουν. 
 


Κάθε στρώμα είναι διαφορετικό, έχει τη δική του ιδιαίτερη λειτουργία & συσχετίζεται με ένα τσάκρα. 


Το 1ο στρώμα με το 1ο τσάκρα & ούτω καθεξής.

Αναλυτικότερα:

1ο επίπεδο-1ο τσάκρα
σχετίζονται με τη φυσική λειτουργία, τις φυσικές αισθήσεις δηλαδή να αισθανόμαστε σωματικό πόνο ή απόλαυση. 

Επίσης το 1ο επίπεδο συνδέεται με τις αυτόματες & αυτόνομες λειτουργίες του σώματος.

2ο επίπεδο-2ο τσάκρα
σχετίζονται με τα συναισθήματα.

3ο επίπεδο-3ο τσάκρα
έχουν να κάνουν με τη νοητική μας ζωή & τη γραμμική σκέψη.

4ο επίπεδο-4ο τσάκρα(αυτό της καρδιάς)
είναι το όχημα μέσω του οποίου αγαπάμε όχι μόνο τους δικούς μας ανθρώπους αλλά γενικότερα την ανθρωπότητα. 

Είναι αυτό που μεταβολίζει την ενέργεια της αγάπης.

5ο επίπεδο-5ο τσάκρα
Το 5ο επίπεδο σχετίζεται με μια ανώτερη θέληση, που συνδέεται περισσότερο με τη θεία θέληση. 

Το 5ο τσάκρα συνδέεται με τη δύναμη του λόγου, την δια του λόγου έκφραση των πραγμάτων, την ακρόαση & την ανάληψη της ευθύνης για τις πράξεις μας.6ο επίπεδο-6ο τσάκρα
Σχετίζονται με την ουράνια αγάπη, μια αγάπη πέρα από τα ανθρώπινα & αγκαλιάζει όλη τη ζωή. 

Εκφράζει την έννοια της μέριμνας & της υποστήριξης, για την προστασία & τη διατήρηση κάθε μορφής ζωής. 

Θεωρεί όλες τις μορφές ζωής ως πολύτιμες εκδηλώσεις του Θεού.

7ο επίπεδο-7ο τσάκρα
Συσχετίζονται με την ανώτερη διάνοια, γνώση & ολοκλήρωση της πνευματικής & φυσικής μας συγκρότησης.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ  7 ΤΣΑΚΡΑΣ


   Κάθε ένα από τα τσάκρας ανταλλάσει ενέργεια με το συμπαντικό, ενεργειακό πεδίο.
     
Έτσι όταν μιλάμε για άνοιγμα, στην ουσία 
ακριβολογούμε. 

Όλα τα κύρια τσάκρας, τα μικρότερα, τα πιο 
μικρά & τα σημεία βελονισμού είναι ανοίγματα 
ενέργειας που ρέει μέσα & έξω από την αύρα. 


Είμαστε σαν σφουγγάρια μέσα 
στη  θάλασσα της ενέργειας 
που είναι γύρω μας. 
     

Δεδομένου ότι η ενέργεια 
αυτή συνδέεται πάντοτε με μια 
μορφή συνειδητότητας, 
βιώνουμε την ενέργεια που 
ανταλλάσουμε με την όραση, 
την ακοή, την αίσθηση, τα συναισθήματα, την 
διαίσθηση &  την άμεση γνώση.
      

Όταν λέμε ανοίγομαι σημαίνει 2 πράγματα:

  1ον μεταβολίζουμε μεγάλο μέρος του συμπαντικού ενεργειακού πεδίου μέσω όλων των τσάκρας, μεγάλων & μικρών.

2ον σημαίνει ότι επιτρέπουμε την είσοδο & κατά  κάποιο τρόπο & την συναλλαγή με όλη τη συνειδητότητα, η οποία σχετίζεται με την ενέργεια που ρέει διαμέσου μας. 
    

     Το ψυχολογικό υλικό που σχετίζεται με το κάθε τσάκρα έρχεται στην επιφάνεια της  συνείδησης μας με την αύξηση της ροής της ενέργειας που περνά απ’αυτό.

          


          

Είναι σημαντικό να ανοίξουμε τα τσάκρας &  να αυξήσουμε τη ροή της ενέργειάς μας  διότι όσο περισσότερη ενέργεια αφήνουμε να ρέει, τόσο περισσότερο υγιείς είμαστε. 

Η ασθένεια στο σώμα οφείλεται σε ανισορροπία ενέργειας ή σε παρεμπόδιση της ροής της. 

Η έλλειψη ροής του ανθρώπινου ενεργειακού συστήματος, με τον καιρό οδηγεί σε ασθένεια. 

Παρεκτρέπει επίσης τις αντιλήψεις μας & παγώνει τα συναισθήματα μας. 

Για να μένουμε ανοιχτοί πρέπει να δουλέψουμε & να αναπτύξουμε την ωριμότητα &  την διαύγειά μας.


 Τα τσάκρας του αυρικού σώματος έχουν 3 κύριες λειτουργίες:

     1 Τη ζωογόνηση κάθε αυρικού σώματος & κατ’ακολουθίαν του φυσικού.

     2  Να επιτύχουν την ανάπτυξη της συνειδητότητας. 

   Το κάθε τσάκρας συνδέεται με μια συγκεκριμένη ψυχολογική λειτουργία & ασχολείται με τις ψυχολογικές επιπτώσεις του ανοίγματος συγκεκριμένων τσάκρας στα αιθερικά, 
συναισθηματικά & νοητικά σώματα.

3 Να μεταδώσουν την ενέργεια μεταξύ των αυρικών επιπέδων.

ΤΑ 7 ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΡΑΣ


Το Αιθερικό Σώμα ( 1ο  επίπεδο).

Το αιθερικό σώμα ( από τον αιθέρα, την κατάσταση μεταξύ της ενέργειας & της ύλης). 

Έχει την ίδια δομή με το φυσικό σώμα, περιλαμβανομένων των ανατομικών μερών & όλων των οργάνων.

Το Συγκινησιακό (Συναισθηματικό)   Σώμα (2ο επίπεδο).Το 2ο αυρικό σώμα ή το αμέσως λεπτότερο μετά το αιθερικό, συνδέετε με τα συναισθήματα & ακολουθεί το περίγραμμα του φυσικού σώματος. 

Η δομή του είναι περισσότερο ρευστή από του αιθερικού & δεν είναι αντίγραφο του φυσικού σώματος.

Το σώμα αυτό περιέχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 

Κάθε τσάκρα μοιάζει σαν μια δίνη διαφορετικού χρώματος & ακολουθεί την τάξη του ουράνιου τόξου.

Το Νοητικό Σώμα ( 3ο επίπεδο).Το 3ο αυρικό σώμα είναι το νοητικό. 

Αυτό εκτείνεται μετά το συναισθηματικό & αποτελείται από ακόμη λεπτότερες ουσίες, που όλες τους σχετίζονται με σκέψεις & νοητικές διεργασίες.

Εκτείνεται από 7,5 εκ ως 20  εκατοστά από το σώμα. 

Πρόκειται για ένα συγκροτημένο σώμα & περιέχει τη δομή των ιδεών μας. 

Οι σκεπτομορφές είναι ορατές μέσα στο πεδίο αυτό.

Τα 3 κατώτερα αυρικά στρώματα σχετίζονται με τις ενέργειες που συνδέονται με το φυσικό κόσμο, τις οποίες & μεταβολίζουν  & τα 3 ανώτερα  μεταβολίζουν ενέργειες που σχετίζονται με τον πνευματικό κόσμο. 

Το 4ο στρώμα ή αστρικό επίπεδο, που σχετίζεται με το τσάκρα της καρδιάς, είναι η μεταμορφωτική χοάνη μέσα από την οποία πρέπει να περάσουν όλες οι ενέργειες όταν οδεύουν από τον ένα κόσμο στον άλλον.

Αυτό σημαίνει ότι η πνευματικά ενέργεια πρέπει να περάσει από τη φωτιά της καρδιάς για να μετασχηματιστεί στις κατώτερες φυσικές ενέργειες & αυτές πάλι ( των τριών κατώτερων στρωμάτων ) πρέπει να περάσουν από την μεταμορφωτική φλόγα της καρδιάς για να γίνουν πνευματικές ενέργειες. 

Μόλις αρχίσει κανείς να εξετάζει τα τέσσερα ανώτερα στρώματα του αυρικού πεδίου τα πάντα αλλάζουν, διότι μόλις ανοίξεις την αντίληψή σου σε στρώματα πάνω από το τρίτο,  αρχίζεις να διακρίνεις πρόσωπα ή οντότητες που υπάρχουν στα στρώματα αυτά, αλλά δεν έχουν φυσικά σώματα.

Το 4ο στρώμα συνδέεται με την αγάπη. 

Αυτό είναι η πύλη, μέσα από την οποία μπορούμε να εισέλθουμε στις άλλες καταστάσεις πραγματικότητας.

Το Αστρικό σώμα ( 4ο επίπεδο).Το αστρικό σώμα είναι άμορφο & αποτελείται από νέφη χρωμάτων, πιο όμορφα από εκείνα του συναισθηματικού σώματος, με κυρίαρχο το ροζ φως της αγάπης. 

Το τσάκρα της καρδιάς ενός ανθρώπου γεμάτου αγάπη είναι όλο ροζ φως στο αστρικό επίπεδο.

Όταν οι άνθρωποι ερωτεύονται, ωραία τόξα από ροζ φως μπορούν να φανούν ανάμεσα στις καρδιές τους. 

Όταν οι άνθρωποι δημιουργούν σχέσεις, αναπτύσσουν δεσμούς, σαν χορδές, από τα τσάκρας τους που τους ενώνουν. 


Όσο πιο μακροχρόνια είναι οι σχέση τόσο περισσότερες & ισχυρότερες είναι οι χορδές. 

Όταν οι σχέσεις τελειώνουν, οι χορδές αυτές σπάζουν, προκαλώντας μεγάλο πόνο.

Η αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται στο αστρικό επίπεδο ανάμεσα στους ανθρώπους είναι μεγάλη.

Το Σώμα του Αιθερικού Προτύπου ( 5ο επίπεδο).
Το 5ο στρώμα της αύρας ονομάζεται αιθερικό πρότυπο, επειδή εμπεριέχει όλες τις μορφές που υπάρχουν στο φυσικό επίπεδο, με τη μορφή φωτοτυπημένου σχεδίου ή  προτύπου. 

Φαίνεται σαν το αρνητικό μιας φωτογραφίας. 

Είναι το σχέδιο,  για το αιθερικό στρώμα, το οποίο  είναι το μοντέλο για το φυσικό σώμα.   
Εκτείνεται από 45- 60  εκατοστά από το σώμα. 

Είναι το επίπεδο που ο ήχος παράγει ύλη, εκεί που η προβολή θεραπευτικών ήχων είναι πιο αποτελεσματική.

Το Ουράνιο Σώμα ( 6ο επίπεδο).

Το 6ο επίπεδο είναι το συναισθηματικό επίπεδο του πνευματικού πεδίου & ονομάζεται ουράνιο σώμα. 

Εκτείνεται σε απόσταση 60-80  εκατοστά από το σώμα.
  
Είναι το επίπεδο μέσα από το οποίο βιώνουμε την πνευματική έκσταση.

Μπορούμε να το φτάσουμε μέσα από  το διαλογισμό & από πολλών ειδών εργασίες μεταμόρφωσης. 

Όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο της ύπαρξης μας, όπου γνωρίζουμε τη σύνδεσή μας με ολόκληρο το σύμπαν, όταν βλέπουμε το φως & την αγάπη σε οτιδήποτε υπάρχει, όταν είμαστε λουσμένοι μέσα στο φως & αισθανόμαστε ότι είμαστε από φως, όταν αισθανόμαστε ένα με το Θεό, τότε έχουμε υψώσει τη συνειδητότητά μας στο έκτο επίπεδο της αύρας.

Η άνευ όρων αγάπη ρέει όταν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του ανοιχτού τσάκρα της καρδιάς & του  ουράνιου σώματος.

Το Κεθερικό πρότυπο ή Αιτιατό Σώμα ( 7ο επίπεδο).

Το 7ο επίπεδο είναι το νοητικό επίπεδο του πνευματικού πεδίου, ονομάζεται κεθερικό από την λέξη kether στέμμα ή κορώνα. 

Εκτείνεται σε απόσταση 75-105 εκατοστά από το φυσικό σώμα. 

Όταν φέρουμε τη συνειδητότητά μας στο 7ο επίπεδο της αύρας, γνωρίζουμε ότι είμαστε ένα με το δημιουργό μας. 

Η εξωτερική μορφή είναι το ωοειδές σχήμα της αύρας & περιέχει όλα τα αυρικά σώματα που συνδέονται με την τρέχουσα ενσάρκωση που περνά κάποιος. & αυτό το σώμα είναι ένα άρτια συγκροτημένο πρότυπο.

Μέσα στο κέλυφος του επιπέδου του κεθερικού προτύπου, υπάρχουν οι ζώνες των προηγούμενων ζωών.

Το κεθερικό είναι τι τελευταίο αυρικό επίπεδο στο πνευματικό πεδίο. 


Περιέχει το σχέδιο της ζωής & είναι το τελευταίο επίπεδο άμεσα συνδεδεμένο με την παρούσα ενσάρκωση.

Ένα μικρό απόσπασμα από το βιωματικό εργαστήριο:


ΒΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ


 ένα εργαστήριο απαραίτητο για κάθε ενεργειακό θεραπευτή. 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε μήνυμα.


Πηγή: Barbara Ann Brennan 

Επιμέλεια Κειμένου  Παρουσίαση
Καίτη Σαμαρτζή
Ενεργειακή Θεραπεύτρια2 σχόλια: