Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Προσευχή στόν Ἅγιο Ἀρχάγγελο Μιχαήλ

προσευχή ατή, εναι ρχαία. 

Εναι χειροποίητος! 

μφανίστηκε στόν προθάλαμο τς Μονς στό Κρέμλ τς κκλησίας το Μιχαλε ρχιστράτιγε (ρχιστράτηγου Μιχαήλ). 

Σύμφωνα μέ τήν ρωσσική παράδοση, νθρωπος πού θά διαβάσει ατήν τήν προσευχή, πό τήν μέρα κείνη, δέν θά τόν γγίζει οτε διάβολος, οτε κακός νθρωπος καί μέ κολακεία δέν θά προσβληθε καρδιά του.

Καί
ν πεθάνει, τότε καί κόλαση ψυχή του δέν θά πάρει.

εκόνα ατή μυροβλίζει καί βρίσκεται στήν παρχία το Χαρακόβ.

Ναός το
ρχιστράτιγε Μιχαλε
δός Κάρλου Μάρκς 26
Προϊστάμενος
ερομόναχος Μπογδάν

Προσευχή στόν
γιο ρχάγγελο Μιχαήλ


Κύριε Θεέ, Βασιλε Μέγα, ναρχε! πόστειλον, Κύριε, τόν Σόν ρχάγγλεον Μιχαήλ, πί τόν δολον Σου (νομα) ϊνα ρύσης με πό χθρν ρατν καί οράτων.

ρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δός ερήνην καί εημερίαν τ Σ δούλ (νομα).

ρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, τν δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τούς χθρούς τούς πολεμοντας με, ποίησον ατούς σπερ μνούς καί πόστρεψον ατούς ς νεμος τήν κόνιν.

Μέγα ρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ!

ρχιστράτηγε, Πρτε τν ξαπτερύγων Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί πάντων τν γίων, γενο μοι προστάτης καί βοηθός ν τας θλίψεσι καί τας στενοχωρίαις μου, ν τ ρήμ, ες τάς δούς, ες τούς ποταμούς, καί ν τ θαλάσσ γενο μοι γαλήνιος λιμήν.

Σσον με, ρχάγγελε Μιχαήλ, πό τν πονηριν το διαβόλου, ταν κούσης με, τόν μαρτωλόν δολον (νομα), καλοντα τό νομά Σου τό γιον. 

Γενο μοι βηθός ταχύς καί πάκουσον τς προσευχς μου.

Μέγα ρχάγγελε Μιχαήλ! 

Νίκα πάντας τούς ναντίους μου τ δυνάμει το Τίμιου καί Ζωοποιο Οράνιου Σταυρο το Κυρίου, εχας τς περαγίας Θεοτόκου, τν γίων γγέλων, τν ποστόλων, το γίου Προφήτου λιο, το γίου Νικολάου το Θαυματουργο, το γίου νδρεου το διά Χριστόν Σαλο, το γίου Μεγαλομάρτυρος Νικτα καί Εσταθίου καί πάντων Σου τν γίων.


Μέγα ρχάγγελε Μιχαήλ! 


Βοήθει με τόν μαρτωλόν δολον Σου (νομα), σσον με πό σεισμο, πλημμύρας καί πυρός, πό οράτων νθρν, πό νοήτου θανάτου, πό παντός κακο καί πό πονηρν δαιμόνων, Μέγα Μιχαήλ ρχάγγελε Κυρίου, νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αἰὠνων.

μήν.

paraklisi, www.greekpress.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου