Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ & ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑΗ Προσευχή μου στον Αρχάγγελο Μιχαήλ για μια Νέα Αρχή & Ένα Νέο Ξεκίνημα  Αρχάγγελε Μιχαήλ, σε ευχαριστώ για τις νέες ευκαιρίες  που δημιουργούνται και την προσφερόμενη  υποστήριξη, καθώς και για τη βοήθειά σου να απελευθερώσω και να θεραπεύσω το παρελθόν μου. 

Γέμισε με, με εμπιστοσύνη, καθως εγώ βιώνω αυτές τις αλλαγές στον τρόπο της  ζωής μου.

Σε ευχαριστώ

New Beginnings And A Fresh Start 

My Prayer


Thank you for bringing new opportunities and offering support, and for helping me release and heal my past. 
Fill me with trust as i experience these life changes.
 
Thank you


Καθώς  ένα κεφάλαιο της ζωής σας κλείνει, ένα άλλο αρχίζει να ανθίζει. 

Τώρα μπορείτε να παρατηρήσετε μόνο τα πρώτα σημάδια  της ανάπτυξης στη ζωή σας, έτσι ώστε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στέλνει αυτή την κάρτα για να σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε. Σας περιμένει μεγάλη  καλοσύνη.  

Γεμίστε με πίστη και να κρατήσετε μια θετική προοπτική.
 
Επιπλέον εξηγήσεις.

 • ·      Μια θεραπεία είναι επικείμενη.
 • ·      Θα γνωρίσετε καλύτερες συνθήκες στο χώρο εργασίας ή σε μια νέα δουλειά.
 • ·      Τα λάθη του παρελθόντος έχουν συγχωρεθεί και  ξεχαστεί.
 • ·      Η βελτίωση μιας σχέσης είναι εμφανές.
 • ·      Μια σχέση ανθίζει.
 • ·      Μια μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι μπορεί να είναι επικείμενη
 • ·      Μια βελτιωμένη νοοτροπία ενισχύει την ευτυχία και την εμπιστοσύνη σας
 • ·      Απελευθερώστε το παρελθόν.
 • ·      Καθαρίστε  και αποσυμφορίστε  το σπίτι και το γραφείο σας.
 
As one chapter of your life closes, another one is beginning to bloom. 

Right now you may only notice the first inklings of new growth in your life, so Archangel Michael sends this card to encourage you to keep going. 

There's great goodness in store for you. 

Stay filled with faith and keep a positive outlook.

 
 Possible specific meaning: 

 • ·      A healing is imminent
 • ·      You'll experience better conditions at work or a new job.
 • ·      Past mistakes are forgiven and forgotten.
 • ·      An improvement in a relationship is is apparent
 • ·      A  relationship is blooming
 • ·      A move to a new home may be forthcoming
 • ·      An improved mind- set boosts  your happiness and confidence
 • ·      Let the past go!
 • ·      Clear, clean, and declutter your home and office.

Archangel Michael
Doreen Virtue
Archangel Michael is a beloved and powerful protector and trustworthy guide. He knows your life’s purpose and the best steps for you to take next.

Μετάφραση Καίτη Σαμαρτζή
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου