Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Archangel Michael " You Are Safe "

 Daily Oracle card is " You Are Safe "


 Archangel Michael: “ I am protecting you against lower energies, and guarding you, your loved ones, and home.”

Additional Message: “Let go of worries, as I’m surrounding you, your loved ones, home, and possessions with powerful loving light. This light repels lower energies, and attracts loving experiences.  Focus on this light and love, instead of on fear, as you’ll attract the object of your focus. With your mind free of fear, you have additional time and energy to devote to your life’s missions. You are free when you are fearless. Know that you are safe at all times, and that my protection is flawless. "
 
Working with Archangel Michael: Michael’s chief role is to escort away the lower energies of fear. If you become worried or anxious, mentally ask Michael to bring you peace. You can also ask that he clear your home, office, vehicle, or community of toxic energies. After you call upon Michael, you’ll likely notice a warm feeling. That’s because he has a fiery warrior spirit. You can ask Michael to stay with you continuously, as he’s able to be with everyone who calls upon him simultaneously.  

Η Κάρτα της Ημέρας " Είσαι Ασφαλής "

Αρχάγγελος Μιχαήλ: "Εγώ σε προστατεύω από χαμηλές ενέργειες, και είμαι ο φύλακας Άγγελος σου, των αγαπημένων σου & του σπιτιού σου."
 
Πρόσθετo Μήνυμα: "Άφησε τις ανησυχίες, όταν εγώ είμαι  κοντά σου, & περιβάλλω τους αγαπημένους σου, το σπίτι σου, και τα υπάρχοντά σου με ισχυρό φως αγάπης. Αυτό το φως απωθεί όλες τις χαμηλότερες ενέργειες, και προσελκύει εμπειρίες αγάπης.  Εστιάσου σε αυτό το φως και την αγάπη, αντί για τον φόβο, καθώς έτσι θα προσελκύσεις το αντικείμενο της προσοχής σου. Με το μυαλό σου απαλλαγμένο από το  φόβο, έχεις  επιπλέον χρόνο και ενέργεια για να αφιερώσεις στην αποστολή της ζωή σου. Είσαι ελεύθερος όταν είσαι ατρόμητος. Να ξέρεις  ότι είσαι ασφαλής ανά πάσα στιγμή, και ότι η προστασία μου είναι άψογη.”
  
Η Εργασία με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ: Ο κύριος ρόλος του Μιχαήλ είναι να συνοδεύσει μακριά τις χαμηλότερες ενέργειες του φόβου. Εάν είστε ανήσυχοι ή αγχωμένοι,  ζητήστε από τον Μιχαήλ διανοητικά να σας φέρει ειρήνη. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να καθαρίσετε το σπίτι σας, το γραφείο σας , το όχημα σας ή την κοινότητα σας από τις τοξικές ενέργειες. Όταν  καλείτε τον Μιχαήλ, θα παρατηρήσετε πιθανώς ένα ζεστό συναίσθημα. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει ένα φλογερό πνεύμα πολεμιστή. Μπορείτε να ζητήσετε από τον Μιχαήλ να μείνει μαζί σας συνεχώς, καθώς  είναι σε θέση να είναι με όλους όσοι τον καλούν ταυτόχρονα.

Archangel Michael
from Archangel Oracle Cards 
by Doreen Virtue, Ph. D.,
Μετάφραση Καίτη Σαμαρτζή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου