Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Φύλακες Άγγελοι των Ζωδίων


Φύλακες άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Κριού

 1 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 21-25 Μαρτίου: Άγγελος VEHUIAH.  Στοιχείο: Φωτιά.


 2 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 26 έως 30 Μαρτίου: Άγγελος Jeliel.  Στοιχείο: Φωτιά.


 3 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από 31 Μάρτιος έως 4 Απρίλιος: Angel SITAEL.  Στοιχείο: Φωτιά.


 4 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 5 - 9 Απριλίου: Άγγελος ELEMIAH.  Στοιχείο: Φωτιά.


 5 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 10-14 Απριλίου: Άγγελος MAHASIAH.  Στοιχείο: Φωτιά.


 6 - Φύλακας Άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 15-20 Απριλίου: Άγγελος LELAHEL.  Στοιχείο: Φωτιά.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Ταύρου 


 7 - Φύλακας Άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 21-25 Απριλίου: Άγγελος Achaiah.  Στοιχείο: Γη.


 8 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 26 έως 30 Απριλίου: Άγγελος CAHETEL.  Στοιχείο: Γη.
 
 9 - Φύλακας Άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 1-5 Μαΐου: Άγγελος HAZIEL.  Στοιχείο: Γη.


 10 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 6-10 Μαΐου: Άγγελος ALADIAH.  Στοιχείο: Γη. 

 11 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 11-15 Μαΐου: Άγγελος LAUVIAH.  Στοιχείο: Γη.


 12 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 16-20 Μαΐου: Άγγελος HAHAIAH.  Στοιχείο: Γη.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο των Διδύμων


13 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 21 έως 25 Μαΐου: Άγγελος IEZALEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 14 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 26-31 Μαΐου: Άγγελος MEBAHEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 15 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 1-5 Ιουνίου: Άγγελος HARIEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 16 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 6-10 Ιουνίου: Άγγελος HEKAMIAH.  Στοιχείο: Αέρας. 


 17 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 11-15 Ιουνίου: Άγγελος LAUVIAH.  (Είναι ο δεύτερος φύλακας άγγελος που έχει αυτό το Άγιο Όνομα.) Στοιχείο: Αέρας.


 18 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 16 - 21 Ιουνίου: Άγγελος CALIEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Καρκίνου


19 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 22-26 Ιουνίου: Άγγελος LEUVIAH.  Στοιχείο: Νερό.


 20 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από 27 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου: Άγγελος PAHALIAH.  Στοιχείο: Νερό.


 21 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 2 έως 6 Ιουλίου: Άγγελος NELCHAEL.  Στοιχείο: Νερό.


 22 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 7-11 Ιουλίου: Άγγελος YEIAYEL.  Στοιχείο: Νερό. 23 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 12-16 Ιουλίου: Άγγελος MELAHEL.  Στοιχείο: Νερό.


 24 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 17-22 Ιουλίου: Άγγελος HAHEUIAH.  Στοιχείο: Νερό.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Λέοντα 25 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 23-27 Ιουλίου: Άγγελος NITHAIAH.  Στοιχείο: Φωτιά.


 26 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από 28 Ιούλιος με 1 Αύγουστος: Angel HAAIAH.  Στοιχείο: Φωτιά.
  


 
27 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 2-6 Αυγούστου: Άγγελος YERATEL.  Στοιχείο: Φωτιά.


 28 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 7-12 Αυγούστου: Άγγελος SEHEIAH.  Στοιχείο: Φωτιά. 

 29 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 13-17 Αυγούστου: Άγγελος REIYEL.  Στοιχείο: Φωτιά.


 30 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 18-22 Αυγούστου: Άγγελος OMAEL.  Στοιχείο: Φωτιά.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο της Παρθένου

  


31 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 23-28 Αυγούστου: Άγγελος LECABEL.  Στοιχείο: Γη.


 32 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από 29 Αύγουστος έως 2 Σεπτέμβρης: Angel VASAirH.  Στοιχείο: Γη.


 33 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 3 έως 7 Σεπτεμβρίου: Άγγελος YEHUIAH.  Στοιχείο: Γη.


 34 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 8-12 Σεπτεμβρίου: Άγγελος LEHAHIAH.  Στοιχείο: Γη. 
35 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 13-17 Σεπτεμβρίου: Άγγελος CHAVAQUIAH.  Στοιχείο: Γη.


 36 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 18-23 Σεπτεμβρίου: Άγγελος MENADEL.  Στοιχείο: Γη.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Ζυγού


 

 37 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 24-28 Σεπτεμβρίου: Άγγελος ANIEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 38 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου: Άγγελος HAAMIAH.  Στοιχείο: Αέρας.


 39 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 4-8 Οκτωβρίου: Άγγελος REHAEL.  Στοιχείο: Αέρας. 40 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 9-13 Οκτωβρίου: Άγγελος IEIAZEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 41 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 14-18 Οκτωβρίου: Άγγελος HAHAHEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 42 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 19-23 Οκτωβρίου: Άγγελος MIKAEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Σκορπιού

 


 43 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 24-28 Οκτωβρίου: Άγγελος VEULIAH.  Στοιχείο: Νερό.


 44 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από Οκτώβρης 29-Νοέμβριος 2: Angel YELAIAH.  Στοιχείο: Νερό.


 
 45 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 3 έως 7 Νοεμβρίου: Άγγελος SEHALIAH.  Στοιχείο: Νερό.


 46 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 8-12 Νοεμβρίου: Άγγελος ARIEL.  Στοιχείο: Νερό. 
 47 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 13-17 Νοεμβρίου: Άγγελος ASALIAH.  Στοιχείο: Νερό.


 48 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 18-22 Νοεμβρίου: Άγγελος Mihael.  Στοιχείο: Νερό.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Τοξότη


 


 
 49 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 23-27 Νοεμβρίου: Άγγελος VEHUEL.  Στοιχείο: Φωτιά.


 50 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί από 28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου: Άγγελος DANIEL.  Στοιχείο: Φωτιά.


 


 51 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 3 έως 7 Δεκεμβρίου: Άγγελος HAHASIAH.  Στοιχείο: Φωτιά.


 52 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 8-12 Δεκεμβρίου: Άγγελος IMAMIAH.  Στοιχείο: Φωτιά. 
 53 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 13 έως 16 Δεκεμβρίου: Άγγελος NANAEL.  Στοιχείο: Φωτιά.


 54 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 17-21 Δεκεμβρίου: Άγγελος NITHAEL.  Στοιχείο: Φωτιά.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Αιγόκερω

  55 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 22-26 Δεκεμβρίου: Άγγελος MEBAHIAH.  Στοιχείο: Γη.


 56 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 27-31 Δεκεμβρίου: Άγγελος POYEL.  Στοιχείο: Γη.


 57 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 1 έως 5 Ιανουαρίου: Άγγελος NEMAMIAH.  Στοιχείο: Γη.


 58 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 6-10 Ιανουαρίου: Άγγελος YEIALEL.  Στοιχείο: Γη. 

 59 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 11-15 Ιανουαρίου: Άγγελος HARAEL.  Στοιχείο: Γη.


 60 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 16-20 Ιανουαρίου: Άγγελος MITZRAEL.  Στοιχείο: Γη.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Υδροχόου


 


 
 61 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 21 έως 25 Ιανουαρίου: Άγγελος UMABEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 62 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 26-30 Ιανουαρίου: Άγγελος IAHHEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 63 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί από 31 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου: Άγγελος ANAUEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 64 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 5-9 Φεβρουαρίου: Άγγελος MEHIEL.  Στοιχείο: Αέρας. 
 65 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 10 έως 14 Φεβρουαρίου: Άγγελος DAMABIAH.  Στοιχείο: Αέρας.


 66 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 15 - 19 Φεβρουαρίου: Άγγελος MANAKEL.  Στοιχείο: Αέρας.


 Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο των Ιχθύων 


 67 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 20-24 Φεβρουαρίου: Άγγελος EYAEL.  Στοιχείο: Νερό.


 68 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 25-28 Φεβρουαρίου: Άγγελος HABUIAH.  Στοιχείο: Νερό.


 69 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 1 έως 5 Μαρτίου: Άγγελος rochel.  Στοιχείο: Νερό.


  


70 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 6-10 Μαρτίου: Άγγελος JABAMIAH.  Στοιχείο: Νερό.


 71 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 11-15 Μαρτίου: Άγγελος HAIAIEL.  Στοιχείο: Νερό.


 72 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 16-20 Μαρτίου: Άγγελος MUMIAH.  Στοιχείο: Νερό.

 http://angelspaths.blogspot.gr/2013/03/your-guardian-angel-angel-of-your-birth.html

Πηγή:  http://www.reocities.com/SoHo/Cafe/7454/guardian.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου