Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Αγγελική μουσική από τον Michael Hammer 

Η Μουσική του Michael, αγγελικά στη φύση, θέτει τις βάσεις για το μετασχηματισμό και την εξερεύνηση του Θείου διαμέσου  του Ανθρώπου 
Συνθέτει εξαίσια χρώματα και αρμονίες που εργάζονται με Αρχαγγελικές πτυχές του εαυτού του είναι γνωστός ως Αρχάγγελος Yahoel

Η μουσική φτάνει βαθιά μέσα μας  και αφυπνίζει την  κυτταρική  γνώση  που υπάρχει σε λανθάνουσα μορφή  και μεταφέρει  τον ακροατή σε υψηλό διαλογισμό, θεραπείες, και ταξίδια σε διαστάσεις του φωτός
 "Music For Ascension" ο Michael δημιουργεί μουσική που δεν είναι μόνο θεραπευτική, αλλά και πολύ εκπαιδευτική και πληροφοριακή σε ένα διαισθητικό επίπεδο.


"Ευθυγράμμιση με τον Ανώτερο Εαυτό σας"
"Aligning With Your Higher Self"
"Music For Awakening The Light Body" είναι  μουσική για όλους τους Εργάτες του Φωτός. http://youtu.be/QfRBux7QhRs

Clouds ... Music from Michael Hammer "Light Core Body"

Music: Michael Hammer
Song: "Light Core Body"Formation of the Merkabah 

 http://youtu.be/9JVqsScdEu8
http://www.youtube.com/watch?v=QTPvErvbtLw&feature=colike

Transcience by Sally North, music by Michael Hammer

Exquisite Angelic Music of the Shasta Ascension tribe by Michael Hammer, from the 4 cassette set "Music For Ascension" [not in the CD set, this composition never on CD.] Michael creates music that is not only therapeutic and devotional, but also highly educational & informative on an intuitive level.
"Aligning With Your Higher Self" and the 4-CD "Music For Awakening The Light Body" are ESSENTIAL learning devices for Lightworkers & all who relate to the Ascension spiritual modality.

http://www.michaelhammer.com/ You should go there right now and order a copy of "Aligning With Your Higher Self." If you liked the music in this video, you will be BLOWN AWAY by it. I can also without reservation recommend "Gifts Of The Archangels" and "Doorway To The Pleiades."

As an aficionado of Visionary Sound Arts, i promote the works of Spiritual Genius by artists who i consider deserve wider audience. This video is presented as an educational service to the viewer, in order to inform you that special vibrations such as these are being created and made available to the public.Doorways by Sally North, Music by Michael Hammer

Music by Michael Hammer
Doorway to the Pleiades

http://youtu.be/D7dN_oiXumw


Bridging Heaven & Earth Show  38 with Michael Hammer 

 http://www.youtube.com/watch?v=9UxGu1ZBNdg&feature=colike


http://youtu.be/O98vxPZI7V4Send me an Angel

http://youtu.be/fTJrVVDVfqA

Hear this voice from deep inside / It's the call of your heart /
Close your eyes and you will find / The way out of the dark / ...
Here I am,... Will You send me an angel?...
... And He send you , to me, my angel.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου