Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Αγγελικό Reiki

Παροχές:


Βεβαίωση
μύησης & τίτλος θεραπευτή από τον οργανισμό του Kevin Core & της Cristina Core.Το
εγχειρίδιο θεραπευτή του Angelic Reiki με την πλήρη ανάλυση της ενεργειακής θεραπείας .


Καθαρισμό
του Κάρμα & Αγγελικό εξαγνισμό.


Πολυδιάστατη
Θεραπεία & Θεραπεία Προηγούμενων ζωών.


Συντονισμό του
κρυστάλλου του θεραπευτή με τους Αγγελικές ενέργειες & τους Αγγελικούς θεραπευτικούς
κωδικούς.


Αρχαγγελικούς συντονισμούς , που
περιλαμβάνουν αντίστοιχα ιερά πολυδιαστασιακά σύμβολα


Επαφή με τον προσωπικό
Άγγελο Θεραπευτή


Πρακτική εξάσκηση, που περιλαμβάνει:


Αυτό-θεραπεία.


Θεραπεία
από Απόσταση.


Θεραπεία
ως Κανάλι της Αγγελικής ενέργειας.


Θεραπεία
προηγούμενων ζωών που επηρεάζουν την τωρινή.


Πολυδιάστατη
Θεραπεία
Η εκμάθηση του Αγγελικού Reiki, χωρίζεται σε 2 επίπεδα που
αποτελούνται από 4 βαθμούς (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ, ΙV) και 4
συντονισμούς , έναν για κάθε βαθμό. Το κάθε
επίπεδο περιλαμβάνει 2 βαθμούς και γίνεται σε 2 ημέρες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου