Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης 2014

Μία Ημέρα Παγκόσμιας Προσευχής,
Επίκλησης και Διαλογισμού


12 Ιούνιος 2014 

H ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ


Από την εστία του Φωτός μέσα από την Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων
Το Φως ας κατέλθει στην Γη.


 
 
 
Από την εστία της Αγάπης 
μέσα από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη στις Καρδιές των ανθρώπων
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στην Γη. 
Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων
Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.


Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων

Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

 
Το Φως , η Αγάπη και η Δύναμη
Ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου