Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΘΑΎΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΈΛΟΥ ΜΙΧΑΉΛ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ανάμνηση Θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς (ή Κολασσαίς).

Σε κάποιο μέρος της Φρυγίας, 

η γη ανέβλυσε αγιασμένο νερό

 με τη δύναμη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 

που γιάτρευε κάθε αρρώστια των ασθενούντων.

 Ένας χριστιανός, λοιπόν, επειδή γιατρεύτηκε η κόρη του, έκτισε ωραιότατο ναό στο όνομα του Αρχιστράτηγου, επάνω στο άγιασμα.

Μετά 90 χρόνια, ήλθε στο ναό κάποιος ευλαβής νέος, ονόματι Άρχιππος. 

Έμεινε υπηρέτης στο ναό και ζούσε ζωή ασκητική και με εγκράτεια. 

Όταν είδαν αυτό το πράγμα οι ειδωλολάτρες, έπιασαν τον Άρχιππο και τον χτύπησαν δυνατά. Έπειτα, όρμησαν να καταστρέψουν το ναό και το άγιασμα. 

Αλλά ώ της μεγάλης δυνάμεως του Αρχαγγέλου! 

Άλλων απ' αυτούς τα χέρια έμειναν παράλυτα 

και άλλους σταμάτησε φράγμα φωτιάς και έτσι γύρισαν όλοι άπρακτοι. 

Όμως το πείσμα και ο θυμός τους ώθησε να κάνουν εκτροπή του κοντινού ποταμού, για να παρασύρει το ναό και να πνίξουν τον Άρχιππο. 

Αλλά και πάλι θαύμα! 

Ο ποταμός γύρισε προς τα πίσω! 

Τότε σκέφθηκαν να ενώσουν και άλλους δύο ποταμούς. 

Όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσιάστηκε στον Άρχιππο και, αφού τον έβγαλε έξω από το ναό, έκανε το σημείο του σταυρού και οι ποταμοί στάθηκαν σαν τείχος.

 Πρόσταξε, έπειτα, να χωνευθούν και πράγματι, κατά παράδοξο τρόπο, έως σήμερα στο μέρος εκείνο τα νερά των ποταμών χωνεύονται. 

Και γι' αυτό το μέρος ονομάστηκε Χώναι.


πολυτκιον  
χος δ’.

Τ
ν ορανίων στρατιν ρχιστράτηγε, δυσωπομέν σε ε μες ο νάξιοι, να τας σας δεήσεσι τειχίσης μς, σκέπη τν πτερύγων, τς ἀῢλου σου δόξης, φρουρν μς προσπίπτοντας, κτενς κα βοντας· κ τν κινδύνων λύτρωσαι μς, ς ταξιάρχης τν νω Δυνάμεων.

τερον πολυτκιον

χος πλ. α’. Τν συνάναρχον Λόγον.
ς νεφέλη ράθης πισκιάζουσα, Μιχαλ Ταξίαρχο τ σ γίω να, ετίζων δαψιλς δωρ θάνατον θεν ς λλη κιβωτόν, διεφύλαξας ατόν, κα ρείθρων τν ποταμων, τν ρον κόντιαας πόρρω, πρς εφροσύνην τν ψυχν μν.

Κοντ
κιον
χος β’. Ατόμελον.

ρχιστράτηγε Θεο, λειτουργ θείας δόξης, τν νθρώπων δηγέ, κα ρχηγ τν σωμάτων, τ συμφέρον μν ατησαι, κα τ μέγα λεος, ς τν σωμάτων ρχιστράτηγος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου